Kde budeme hrát

14. 6.

Koncert DH Šarovec
Dům kultury Kyjov
19:00

18. 6.

22. 7.

Hasičský ples
Ostrožská Lhota
20:00

Hejtman Šarovec bojoval šavlí.
Soubor Šarovec bojuje muzikou
a písničkou.

EN Něco o kapele ŠAROVEC

Šarovec koncertuje pravidelně v Nizozemí, Německu a Rakousku, hraje na festivalech, plesech, na tanečních i hodových zábavách a vánočních koncertech.

Tato mladá kapela se má čile k životu. Jak se zdá ani v budoucnu nebudou platit trochu posměšná slova, že „ V Huku puku buben!“ A že stále budou platit slova Františka Kožíka: „Hejtman Šarovec bojoval šavlí. Soubor Šarovec bojuje muzikou a písničkou. Přeji mu ze srdce aby mával tou zlatou šavlí nad celou zemí, šavlí, která nestíná hlavy, ale dobývá srdce…“

We come to play for you