Kde budeme hrát

22. 2.

Krojový ples – Hluk

Sportovní hala – Hluk
20:00
1. 2.

Krojový ples – Blatnice pod svatým Antonínkem

Kulturní dům
20:00

Hejtman Šarovec bojoval šavlí.
Soubor Šarovec bojuje muzikou
a písničkou.

Něco o kapele ŠAROVEC

Šarovec koncertuje pravidelně hraje na festivalech, plesech, na tanečních i hodových zábavách a vánočních koncertech.

Tato mladá kapela se má čile k životu. Jak se zdá ani v budoucnu nebudou platit trochu posměšná slova, že „ V Huku puku buben!“ A že stále budou platit slova Františka Kožíka: „Hejtman Šarovec bojoval šavlí. Soubor Šarovec bojuje muzikou a písničkou. Přeji mu ze srdce aby mával tou zlatou šavlí nad celou zemí, šavlí, která nestíná hlavy, ale dobývá srdce…“

Dojdeme k vám zahrát